UW DAKVEILIGHEID OP
PLATTE EN HELLENDE
DAKEN REGELEN?

Uw dakveiliigheid is bij ons in goede handen!

Het bedrijf

Dakmanagement Veiligheid BV is voortgekomen en gelieerd aan Dakmanagement BV en houdt zich bezig met alle activiteiten welke betrekking hebben op het leveren en aanbrengen van dakveiligheidvoorzieningen op platte en hellende daken.

Dakmanagement BV is een gerenommeerd dakbedekkingsbedrijf met een stevige basis. Het bedrijf heeft een goede reputatie in de renovatiemarkt van platte en hellende daken en is daar sinds 1995 actief, voor met name professionele opdrachtgevers zoals institutionele beleggers, professionele gebouwenbeheerders, woningbouwcorporaties, bedrijven, overheid, enz.

Voortkomend uit een groeiend besef voor veilig werken op hoogte, aangescherpte wetgeving en toegenomen complexiteit van dit onderwerp heeft Dakmanagement BV besloten om de activiteiten die daar mee samen hangen onder te brengen in een apart bedrijf namelijk Dakmanagement Veiligheid BV.

Net zoals Dakmanagement BV staat Dakmanagement Veiligheid BV voor kwaliteit!

Dit streven naar kwaliteit heeft niet alleen betrekking op de producten zelf en de applicatie op het dak door onze eigen mensen, maar ook op haar dienstverlening en nazorg.

Het bedrijf

Dakmanagement Veiligheid BV is voortgekomen en gelieerd aan Dakmanagement BV en houdt zich bezig met alle activiteiten welke betrekking hebben op het leveren en aanbrengen van dakveiligheidvoorzieningen op platte en hellende daken.

Dakmanagement BV is een gerenommeerd dakbedekkingsbedrijf met een stevige basis. Het bedrijf heeft een goede reputatie in de renovatiemarkt van platte en hellende daken en is daar sinds 1995 actief, voor met name professionele opdrachtgevers zoals institutionele beleggers, professionele gebouwenbeheerders, woningbouwcorporaties, bedrijven, overheid, enz.

Voortkomend uit een groeiend besef voor veilig werken op hoogte, aangescherpte wetgeving en toegenomen complexiteit van dit onderwerp heeft Dakmanagement BV besloten om de activiteiten die daar mee samen hangen onder te brengen in een apart bedrijf namelijk Dakmanagement Veiligheid BV.

Net zoals Dakmanagement BV staat Dakmanagement Veiligheid BV voor kwaliteit!

Dit streven naar kwaliteit heeft niet alleen betrekking op de producten zelf en de applicatie op het dak door onze eigen mensen, maar ook op haar dienstverlening en nazorg.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!