DIENSTEN

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Dakmanagement Veiligheid BV zorgt voor totaal oplossingen wat het volgende inhoudt:

Ter plaatse beoordelen wij, op basis van de geldende wetgeving, of de daken veilig kunnen worden betreden en of er veilig op kan worden gewerkt. Deze bevindingen worden vastgelegd in een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). In deze RI&E worden vervolgens concrete maatregelen voorgeschreven om tot een veilig dak te komen. Eventueel kan deze RI&E worden getoetst door het IVDV (Instituut Voor Dakveiligheid).

Het offreren van alle benodigde middelen, zoals kooiladders, ladderborgpunten, ankerpunten, kabelsystemen, markeringen etc.

Het leveren en aanbrengen van alle benodigde middelen, door uitsluitend eigen personeel! Want als het om veiligheid gaat geven wij niets uit handen.

Het jaarlijks inspecteren en keuren van alle veiligheidssystemen zoals kabelsystemen, ladders, het uitvoeren van trekproeven enz.

Werken op daken betekent werken op hoogte en dat moet veilig kunnen gebeuren, zonder het risico dat de uitvoerende mensen van het dak kunnen vallen of worden beboet door de arbeidsinspectie.

Dit is belangrijk voor alle partijen!

Diensten

Dakmanagement Dakveiligheid kan u de volgende diensten aanbieden:

Zeer ervaren, veelzijdig
en solide bedrijf

Wij zijn al meer dan 30 jaar een autoriteit op het gebied van daken!

Financieel sterk

(triple A rating) en betrouwbaar bedrijf.
Goed opgeleid en gemotiveerd eigen personeel.

Veel kennis van daken

Wij kunnen uw daken beheren en onderhouden en u daarmee ontzorgen!

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!