Wet- en regelgeving

De volgende bepalingen omtrent veilig werken op daken zijn van toepassing:

 • De Arbowet en daaruit voortkomende Arbobesluit;
 • De Arbobeleidsregel 3.16 Voorzieningen bij valgevaar;
 • Arbocatalogus Platte daken.

Om te kunnen beoordelen of uw daken veilig te betreden en te belopen zijn kunnen wij een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor u verzorgen. Klik voor meer informatie hier.

Bij werkzaamheden op daken, met een vrije valhoogte vanaf 2,5 meter, zijn de voornaamste in acht te nemen regels:

 • Indien het werken zich beperkt tot werklocaties op 4 meter van de dakrand of meer, kan men zich beperken tot het aanbrengen van een markering op 4 meter van de dakrand.
 • Indien het werken zich beperkt tot werklocaties tussen 2 meter van de dakrand of meer, kan men zich beperken tot het aanbrengen van een flexibele afzetting van minimaal 1 meter hoog op 2 meter van de dakrand.
 • Indien men werkt binnen 2 meter van de dakrand, dienen vaste val beperkende voorzieningen aan de dakrand geplaatst te worden, zoals leuningwerk of een borstwering van minimaal 1 meter hoog.
 • Collectieve veiligheidsvoorzieningen (borstwering/leuning) genieten de voorkeur. Voor kortdurende werkzaamheden zoals inspecties, opnames, klein onderhoud en werken aan de borstwering en dergelijke mag echter gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Daken met een hoogte tot 10 meter kunnen worden betreden met een losse ladder. Echter wordt geadviseerd voor hoogtes vanaf 7 meter een andere toegang naar het dak te creëren, door bijvoorbeeld een dakluik of kooiladder aan te brengen. Voor een veilige daktoegang dient de losse ladder geborgd te worden, dient de ladder een meter door te steken en dient er een verplicht looppad aangebracht te worden van de ladder naar de veilige zone. Een losse ladder dient op een stabiele ondergrond geplaatst te worden onder een hoek van 70 graden.
 • Een veilige daktoegang middels een vaste (kooi)ladder dient bij uitstap aan weerszijden voorzien te zijn van een leuning-/hekwerk van minimaal 2 meter.
 • Bij groot onderhoud of werkzaamheden die meer tijd in beslag nemen dan twee man 1 dag, dient door de uitvoerende firma vaste veiligheidsvoorzieningen te worden aangebracht.
 • Indien er zich een vluchtroute of verblijfsruimte op het dak bevindt dient deze collectief beveiligd te worden.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!